Home

Bijlagen

Toelichting risico's

In deze bijlage worden de top 3 financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, per programma gepresenteerd.
Naast de financiële risico’s kunnen er ook andere niet financiële risico’s zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09