Home

Financiën

Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

PRESENTATIE VAN HET STRUCTURELE SALDO

BEGROTING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

RAMING 2026

Totaal Baten

593.026

616.321

635.469

594.078

Totaal Lasten

-612.937

-620.717

-632.084

-607.296

Saldo baten en lasten

-19.911

-4.396

3.385

-13.218

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7.512

-1.281

3.173

1.509

Resultaat

-12.398

-5.677

6.558

-11.709

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-12.570

-11.719

-5.944

-4.925

STRUCTURELE SALDO

172

6.042

12.502

-6.783

STRUCTURELE BATEN EN LASTEN NA VERLAGING VAN INCIDENTELE POSTEN

BEGROTING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

RAMING 2026

Baten

582.524

608.533

632.011

594.678

Lasten

-582.352

-602.491

-619.509

-601.462

STRUCTURELE SALDO

172

6.042

12.502

-6.783

Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar het in de Bijlagen opgenomen overzicht 'Incidentele baten en lasten'.

STRUCTURELE RESERVEMUTATIE

BEGROTING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

RAMING 2026

Onttrekkingen:

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

1.166

1.051

1.100

840

SALDO STRUCTURELE RESERVEMUTATIES

1.166

1.051

1.100

840

Een uitgebreid overzicht met toelichting op de incidentele baten en lasten kunt u hier vinden: Incidentele baten en lasten

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09