Home

Bijlagen

De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als kader de Algemene subsidieverordening 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.

Begrotingssubsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2023:

Tabel: BS.01: Maximale begrotingssubsidie

Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09