Home

Bijlagen

De gemeente Amersfoort heeft momenteel een aantal lopende projecten. Onderstaand kunt u de voortgang van deze projecten bekijken. Hierin staan tevens de top 3 van de kwantitatieve risico's vermeld.
Eerst vindt u een legenda waar u de diverse kleurcodes die worden gehanteerd bij het bepalen van het risico niveau.
De informatie van deze projecten kent een peildatum per 1 juni 2022.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Ja

Het betreft een klein en beheersbaar risico

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Risico

Het betreft een middelgroot risico

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

Het betreft een groot risico

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09