Paragrafen

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

Micheline Paffen-Zeenni

Johnas van Lammeren

Inleiding

Wij zijn een organisatie die midden in de samenleving staat, in verbinding is met de stad en daardoor weten we wat er leeft in Amersfoort. De gemeentelijke bedrijfsvoering verandert mee met de eisen die worden gesteld door de samenleving, het bestuur, de raad en onze eigen professionaliteit.
In deze paragraaf worden de belangrijkste prioriteiten beschreven die gaan bijdragen aan het optimaliseren van onze bedrijfsvoering. Het geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat om het beleid ten aanzien van organisatie & talentontwikkeling (personeel), ICT, informatiebeheer, archief, huisvesting en andere onderdelen van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente (inwoners, ondernemers en bezoekers), interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Doelstellingen

Ambitie
We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad). Deze ambitie is nog altijd actueel en dat geldt ook voor onze doelstellingen. In hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering benoemen wij op hoofdlijnen onze beleidsdoelen en geplande activiteiten op onderstaande drie thema’s.

  1. Organisatie ontwikkeling "Doorbouwen en vernieuwen 2022-2026"
  2. Informatievoorziening
  3. Openbaarheid in het kader van de Wet open overheid

In deze paragraaf benoemen wij meer algemene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de breedte.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09