Home

Bijlagen

In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2022 zoals u in november 2021 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen), de vastgestelde begrotingswijzigingen en de actuele begroting 2022 per 1 juli 2022.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten in de begroting opgenomen. Onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09