Home

Bijlagen

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. 

Tabel: BM.01 Geplande investeringen

* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
** De bijdragen van derden betreft de, conform raadsbesluit, vastgestelde bijdrage van derden.
*** Enkele investeringen kennen een looptijd van meerdere jaren dit vertaalt zich in oplopende kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09