Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouder

Willem-Jan Stegeman

Inleiding

In deze paragraaf vindt u beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze kapitaalgoederen. Ook benoemen wij de financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen. We doen dit voor de volgende kapitaalgoederen:

  • Wegen en infrastructuur
  • Riolering
  • Kunstwerken
  • Water
  • Groen
  • Gebouwen

De eerste 5 onderdelen hebben betrekking op de openbare ruimte. Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, scholen, sportverenigingen en wijkcentra.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09